Izvajamo terenske meritve zbitosti tal z dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo.

Izvajamo geomehanske preiskave za ugotavljanje deformabilnih lastnosti temeljnih tal za potrebe projektiranja, gradnje ali sanacije vseh vrst objektov. Meritve praviloma izvajamo v večih slojih nasipa oziroma po planumih (nasipi, zasipi, cestno telo – posteljica, tampon, temeljna tla). Rezultat meritev je dinamični deformacijski modul Evd, iz katerega določimo deformacijski modul Ev2, ki ga nato primerjamo z zahtevano vrednostjo. Izvedbo meritev zbitosti tal  izvedemo z dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo.

Na podlagi meritev izdelamo končno poročilo.