Nudimo vam strokovni nadzor nad gradbenimi objekti po GZ.

Nadzor gradnje je odgovorna naloga, ki zahteva poznavanje zakonodaje, gradbenih materialov ter različnih tehnologij gradnje. To v osnovi pomeni, da preverjamo ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo za katero ste prejeli gradbeno dovoljenje.

NAŠE DELO:

  • POMOČ PRI IZBIRI IZVAJALCEV
    Zagotovimo vam ponudbe zanesljivih ter kakovostnih izvajalcev, ki so primerni za gradnjo vašega objekta.
  • ANALIZA PONUDBE IZVAJALCEV
    Pripravimo vam Excel datoteko v kateri izvedemo primerjavo cen pri posameznih postavkah različnih izvajalcev. Svetujemo ter nudimo pomoč pri izbiri.
  • NADZOR GRADNJE
    Nadzorujemo kakovost izvedenih del, gradbenih proizvodov in materialov, inštalacij ter tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt. Skrbimo, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni terminski plani. Ves čas spremljamo potek načrtovane investicijske gradnje in o morebitnih spremembah obveščamo investitorja. Prav tako smo odgovorni, da izvajalec del vodi predpisano dokumentacijo. Omenjeno je le kratek povzetek našega dela. Vsekakor se v pogodbi z investitorjem dogovorimo ter uskladimo za vsa dela, ki bodo potreba.

Za vse storitve smo strokovno usposobljeni v skladu z novim gradbenim zakonom (GZ).